Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Sản phẩm & Dịch vụ
Thủ tục công chứng
Hỗ trợ
Giải trí
Liên hệ
Giới thiệu
Tin tức
Tin kinh tế & Xã hội
Tin trên báo chí
Tin pháp luật
Tin ngành
Tin công bố
Tin nội bộ
Sản phẩm & Dịch vụ
Thủ tục công chứng
Hỗ trợ
Giải trí
Liên hệ
Tiện ích
Check Mail
Vụ Bổ trợ Tư pháp: Hướng dẫn nghiệp vụ công chứng

Vấn đề mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên được Luật công chứng quy định tại khoản 7 Điều 32 như sau: "Văn phòng công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình". 
 
Chính vì vậy, khi cấp Giấy phép hành nghề công chứng cho các Văn phòng công chứng, một số địa phương còn băn khoăn có cần phải yêu cầu Văn phòng công chứng phải mua bảo hiểm hay ký quỹ hoặc hình thức khác trước khi đăng ký hoạt động không?  Thủ tục mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên như thế nào? Các vấn đề này đã được Bộ Tư pháp có Công văn số 507/BTP-HCTP ngày 24 tháng 2 năm 2009 trả lời như sau:

- Việc Văn phòng công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên hay ký quỹ hoặc hình thức khác để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của công chứng viên?  Luật công chứng chỉ quy định mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp,không quy định ký quỹ hoặc hình thức khác, do vậy, Văn phòng công chứng thực hiện nghĩa vụ theo hình thức mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình. 

- Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên có nhất thiết phải thực hiện trước khi Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng?  Luật công chứng quy định Văn phòng công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình nhưng chưa quy định rõ phải mua vào thời điểm nào, do vậy, nghĩa vụ mua bảo hiểm của Văn phòng công chứng có thể thực hiện trước hoặc sau khi đã được cấp giấy đăng ký hoạt động.      

- Thủ tục mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên ?

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 Luật kinh doanh bảo hiểm, thì bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên không thuộc bảo hiểm bắt buộc. Do vậy, thủ tục mua bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu là do thoả  thuận giữa Văn phòng công chứng với doanh nghiệp bảo hiểm. Vậy, Văn phòng công chứng chủ động liên hệ với doanh nghiệp bảo hiểm trong tỉnh để được hướng dẫn mua bảo hiểm.

Theo Cổng thông tin đện tử - Bộ Tư pháp.
 

Quay lại In ra Gửi Email
Từ 01/6/2009, phòng công chứng nhà nước không được sử dụng dấu quốc huy
Ba đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau đạt chuẩn ISO 9001:2000
Trao đổi về vấn đề chuyển đổi vị trí công tác của công chứng viên
Sở Tư pháp Tuyên Quang: Hội nghị triển khai các quyết định của UBND tỉnh về lĩnh vực công chứng
Tìm hiểu về Công chứng tại Cộng hoà Pháp - Phần 6
Hậu Giang: Phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh
Tìm hiểu về Công chứng tại Cộng hoà Pháp - Phần 5
Tìm hiểu về Công chứng tại Cộng hoà Pháp - Phần 4
Từ tháng 3/2009: Công chứng được giao cho Vụ Bổ trợ tư pháp
Tìm hiểu về Công chứng tại Cộng hoà Pháp - Phần 3
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG THĂNG LONG
Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện Thoại: 04.39447799 - 39447958 - 39448094 Fax: 04.39447959

Hotline: 0973.09.09.98
Email: info@congchungthanglong.vn  
Copyright by congchungthanglong